Make your own free website on Tripod.com
LAU AGANU'U | FA'ALUPEGA O TUTUILA | FA'ALUPEGA O UPOLU | FA'ALUPEGA O SAVAII | FA'ALUPEGA O MANU'A | CONTACT | LOLOMI FEFILOI I | LOLOMI FEFILOI II | LOLOMI FEFILOI III

Home

Samoa Aua Ne'i Galo Lau Aganu'u
LOLOMI FEFILOI II

TAEAO O SAMOA

( E tele taeao o Samoa, a'o taeao nei e masani ona faaogaina e failauga. E tatau lava ona e malamalama i taeao o le pogisa)

-Taeao nai Saua ma Samana (tala i le sauali'i o Ulioamoa)

-Taeao poo le aso nai Namo (tala ia Taema ma Tilafaiga i Solosolo)

-Taeao poo le aso nai Tumua (tala ia Tuiatua Faisautele ma lana uo o le Tufuga)

-Taeao o le Talalelei (e tolu uluai taeao ia)

1.      Mataniufeagaimaleata-Malaefono o Sapapalii lea na taunuu ai Misionale a le L.M.S.

2.      Malaeola ma Gafoaga-Malaefono o Lealatele lea na taunuu ai le Ekalesia Katoliko.

                                    3. Faleu ma Utuagiagi-Malaefono o Manono lea 

                                         na taunuu ai le Ekalesia Metotisi.

 

 

AMATA LAUGA ma UPU O LAUGA

(o upu fa'anofogofie e tatau lava ona e iloaina le uiga o alaga'upu o lo'o 'oto'oto ane ma le mafua'aga e fa'afaigofie ai ona e tautala. O nai fausaga pupu'u ia ua fa'aavanoaina)

 

1.Ua mati'e le tia Alii, ua paia le tia sa, ua sunu'i matagi, ua taoto i'a sa ua paia le maota, ua liligo le fogatia, ua ifo nei i le tia, ua logo le lupe sa olo, ua sili mea nei i seuga, ua sili ofe a tautai ae ene le upega fetalai ... (pule loa oe i ni au upu e fai)

 

 

2. Ua taliga e fiafa'alogo i le utupupu a le sega'ula, ua logologoa fo'i le moega upu tu'u o le loaloa ma le tiavavau, ua uma foi ona e salasala upu ma paia o le taeao, e pei o le fetalaiga ia Loo ma Loo ..(upu amata e tali ai se lauga)

 

 

3. Ua matala le mataglau o le tai o Atoa, ua sua fuefue le tai o le Tagaloa. Ua taunu'u mai le va'a na tiu tau mai i le va'a na tau, ao maumau pea lago o le vaa na fao afolau..

 

 

4. Ua tala pausi le mafua na i lotoa, ae malo ulu afa, pei o le fetalaiga i le faiva i tua'au. Ua ite nei le malama na i Saua, ua liligo le tua'au mafua malu. Ua ou lofia le vaigalu ae omia le vaiagiga i lau pule ma le faaaloalo..(taliga o se faaaloalo)

 

 

5. Ua fa'aifo malolo i punasausau e pei o le fetalaiga i le va'a o Malietoa Faiga, ae tu pea ia le sega i ona tafai tumua, ma le filifili o le tiavavau   (amata lauga tali)

 

 

6. Ua fa'aifo le lupe na i le toafa, ua uma ona tofi la'au i fogaa, ua tala pasina lo tatou taeao ua tepa taumeasina le aso, ua futiafu mou i vai ula i maota lo tatou taeao fesilasilafai..(amata lauga tali)

 

 

7. Sae aa i ai le sa'aga, ae silafaga i le pasina, aua ua fana'e le la, ua atoatino le masina, ua fa'alava le aniva, ole aso ua 'ula ma ua maualuga

 

 

8. Ua pafuga le 'a pei o le upu i le seuga gogo ina ua magoto le upu i ea ae manu upu i ofo, e iai ona tatou fesilafa'i i nu'u ao ae le o nu'u po

 

 

9. Ua tuvaga i figota ae olioli livaliva, siva se'ese'e temeteme Salevao ina ua a'e nei auomanu, tafea auomala, e iai ona agimalu o le fisaga..

 

 

10. Ua nofoia le puna o saunoaga, ua so'o 'ula le fala, ua tumua le tupe i lumaga ae tau le 'ai o saunoaga, e pei o le upu i le togi a aluaga.. (tali)

 

 

11. Ua faana'e lupe le la, ua atoatino le masina, ua fa'alava le aniva, aua ua fepulafi fetu o le lagi, ae pepese fetu o le afiafi

 

 

12. Ua lupepe le taumanu'ula, aua le taufa'anuu, ua malu mai luma , a ua ta'a alii  foi le igafo o le tua'au.

 

 

13. O loo tatou fesilafai nei i le lagi e mama ae le o ta'ape papa. Fetafai i vai lupe maua, ae le o vai lupe sa. Ua feofoofoai i ao o le lagi matafi, ae le o le tulouna a le lagi.

 

 

14. Ua fa'atu uto nei le sena, ua mua atu mua mai, o lo ua tini uto tau le ai, e pei o le upu i le faiva i vai

 

 

15. O le a ta'oto pea ia fa'aatu la'ala'a le paia fa'atafafa o le maota, i le gafa so'o afa o le tala i le tala, ua sulugia ana na i le atu vasa  ma le atu ava mamao o le sega'ula ma le tulatula loloa ua ta'oto ai le paia i le maota atoa.

 

( na'o nai ata ma alagaupu o loo i luga ua fausia ai upu amata o lauga e fesoasoani atu ai i se failauga po'o afioga foi a Tiakono i mea e fai a le Ekalesia e amata ai)

 

FA'AFETAI I LE ATUA

 

1.      Fa'amua sa tatou fa'apolo ma sa tatou fa'asagi i le Tapa'au i le lagi, ua talia fa'autuga tagi. Ua ta'oto ai nei peau o le sami moe foi ma mata matagi.

 

 

2.O lo ua sala mulifata ua fa'ata'oto fata, ua tasi ai le fa'afiti o aleaga, ua matua le tu'u i le malo o le Atua ua ala ai ona tatou fesilafai soifua..

 

 

3.E ui lava i se tofa loloto na fa'afua ae tofa faati'eti'e i le tau. E ausaga le tuvae, e faila tu i ama, fa'asega tu launiu i le pule to ma le pule tasi a le Tapaau i le lagi..

 

 

4. Tatou te soifua i le lupe tupola, a'o le alofa tunoa ua tatou fesilafai ai i le magafetauola. Teuulu fa'afuga o la'au ae ta'ape fa'afatu alii, ae folau sola i le lagi faamatagi agi..

(ina ua maualuga ma muamua le Atua i mea uma tatou te faia, pule oe pe muamua le faafetai i le Atua ona soosoo ai lea ma upu amata lauga. Ae iai lava le vaega o le faafetai o se lauga ua fausia i vaevaega o le lauga, e tele mau a le atunuu, pe fia vaega o le lauga. Pule lava oe i le mea ua e iloa ma a'oa'oina ai oe)