Make your own free website on Tripod.com
LAU AGANU'U | FA'ALUPEGA O TUTUILA | FA'ALUPEGA O UPOLU | FA'ALUPEGA O SAVAII | FA'ALUPEGA O MANU'A | CONTACT | LOLOMI FEFILOI I | LOLOMI FEFILOI II | LOLOMI FEFILOI III

Home

Samoa Aua Ne'i Galo Lau Aganu'u
CONTACT

O lo'u suafa o Fred P. Scanlan III ma ua ou saunia lenei itulau mata'aga mo le lautele mo se fesoasoani atili. E ono o'u tausaga. A tonu e fai lenei itulau e aoga i le fa'aogaina po'o le fa'amanatuina i le lautele ua su'esu'eina tu ma aganu'u o Samoa atoa. I le suafa pele o Iesu, Amene!

scanlan%2011.jpg

fscanlan@hot.rr.com

aua.jpg

O le alalafaga lena o la'u fa'asitoea'i. Aua, Tutuila, 1985