Make your own free website on Tripod.com
LAU AGANU'U | FA'ALUPEGA O TUTUILA | FA'ALUPEGA O UPOLU | FA'ALUPEGA O SAVAII | FA'ALUPEGA O MANU'A | CONTACT | LOLOMI FEFILOI I | LOLOMI FEFILOI II | LOLOMI FEFILOI III

Home

Samoa Aua Ne'i Galo Lau Aganu'u
FA'ALUPEGA O MANU'A

scanlan%2011.jpg

Tui Manu'a, Elisara, 1905

Itumalo o Manu'a Tele:
TA'U
OFU
OLOSEGA.

Aoao Tetele O Le Itumalo

Afio le afio o ali'i
Afio afioaga i ali'i Fa'atui
Mamalu mai To'oto'o o le Faleula
Ma upu ia te oe le Manu'a Tele

OLOSEGA
Afio mai Tuiolosega ma lau malelega
Susu mai lou Usoali'i (Seumaala, Tuipolo ma Vo'a)
Susu mai le nofo ao (Tagaloa, Ena ma Tivao)
Maliu mai oulua to'oto'o (Malemo ma Malaepule)
Mamalu mai oulua le Toga, o lau toga Ape ma lou to'oto'o o Niuatoa ma upu ia te oe le Olosega

FALEASAO

Afio mai Aso'au o oe o le to'oto'o alii
Susu mai alii o le gafa (Vaitautolu, Ma'o, Liva, Seigafo, Ti'a, Tuisalia ma Ta'ita'i)
Maliu mai le fetalaiga ia te oe le Faleasao

Malaefono: Malae
Maota o Alii: Aso'au=Poulima
Igoa Ipu a Alii: Aso'au=Lagitafa faaifo malo tu, aumaia Mua'au tau
Sa'o Tamaitai: Aso'au= 1. Tapualeeleele 2. Lagitafa
Sa'o Aumaga: Tupua Igoa ipu=Lalagofaatasi
Toga: 1. Alava tualua 2. Matu mai vai
Lagi: Lagi i fa'alupega

TA'U

Afio le Tuimanu'a, o le la'au na amotasi
Susu mai Fa'atuiolemotu(Sotoa ma Lefiti)
Susu mai Sotoa, o ia o le Vaimagalo, o le tama a le malo
Susu mai Suafa o Lefiti, ma le pupualii(Moliga, Nua, ma Leasau)
Mamalu mai le fetalaiga ia te outou to'oto'o o le Faleula tau tagata
Alala foi upu ia te oe le Faletolu
(Malaefono, Maota, Igoa Ipu o Ali'i...etc o lo'o avanoa pe'a e fia iloa)

SILI
 
Susu mai Laolagi
Susu mai Usoalii
Mamalu mai oulua Suafanuu (Muasau ma Alega)
Mamalu mai le fetalaiga ia te oe le to'oto'o (Lolo)
Sosopo maia e matutua i le nu'u, ma upu ia te oe le Sili
 
FITIUTA
 
Afio mai lau afioga Galea'i, o le na mua i ao,
O le vaimagalo, o le tama'ita'i o le ao, o le se'etalaluma,
O le ilamutu o puapuaga
Susu mai le Faleifa, lau susuga Tufele, o le alofi o Amoa, Pomele,
Tau'ili'ili ma Moaali'itele.
Susu mai Maopu (Tei, Paopao, Nunu, ma Ale)
Maliu mai Suafanu'u, o Sa Matuafaiga o e na ulua'i tu'ia upu o le maota (Filiupu, Logoa'i, Ve'e ma Ale)
Susu mai Usoali'i (ali'i uma o le nu'u)
Maliu mai le fetalaiga i to'oto'o, o le Fale'ula tauaitu (La'apui, Sega, Ta'aga ma Laie~)
Mamalu mai le Folasa ma le aumaga paia.
 
OFU
 
Afio mai Misa'alefua
Susu mai Tamafa'alagia (Faoa ma Sai)
Susu mai Usoali'i (Tuiofu, Foisia ma Muasau)
Maliu mai oulua To'oto'o (Valega ma Le'i)
Ma upu ia te oe le Ofu.

Fa'atalitali atu mo se vala'au mai

Fa'aavanoaina mo oe