Make your own free website on Tripod.com
LAU AGANU'U | FA'ALUPEGA O TUTUILA | FA'ALUPEGA O UPOLU | FA'ALUPEGA O SAVAII | FA'ALUPEGA O MANU'A | CONTACT | LOLOMI FEFILOI I | LOLOMI FEFILOI II | LOLOMI FEFILOI III

Home

Samoa Aua Ne'i Galo Lau Aganu'u
FA'ALUPEGA O SAVAII

scanlan%2011.jpg

FAASALELEGA
GAGA'EMAUGA
GAGAIFOMAUGA
VAISIGANO (ITU ASAU)
ITU SALEGA
PALAULI I SISIFO
PALAULI LE FALEFA
SATUPAITEA
PALAULI

Fa'alupega o Sapapali'i, requested by La'au, Washington
Susu mai Malietoa na fa'alogo i ai Samoa
Susu mai To'oa o le Sa'o na lua
Susu mai le aiga o Sa Malietoa ma le Alalafaga o Usoali'i
(Papalii, Seiuli, Tuilaepa, Memea, Sala'a)
Maliu mai le matua o Mago ma i la'ua o Luasiufanua.
Fa'alupega o Iva, Requested by Lou, San Diego, CA
(FAASALELEGA)
Afio mai le Aiga o Salevalasi
Afio mai le na to'oto'o ali'i (Tofilau, o oe na iva i ai aiga o Malietoa)
Afio mai Tagaileono ma le aiga sa Tagaileono
Maliu mai lau fetalaiga a Leauanae
Maliu mai le nofo a ituaiga ia Sasulu
Aoao tetele o le Itumalo o le Vaisigano, Requested by Solomuli, Samoa

Afio mai le paia o Aiga ma Tapa'au o le Itu
Alala mai To'oto'o o Mati'a ma Ti'atu'au
Mamalu mai oe Salafai ma Faleupolu o tofiga
Maliu mai oe le Tapuaiga

Fa'aavanoaina mo oe