Make your own free website on Tripod.com
LAU AGANU'U | FA'ALUPEGA O TUTUILA | FA'ALUPEGA O UPOLU | FA'ALUPEGA O SAVAII | FA'ALUPEGA O MANU'A | CONTACT | LOLOMI FEFILOI I | LOLOMI FEFILOI II | LOLOMI FEFILOI III
Samoa Aua Ne'i Galo Lau Aganu'u

template.jpg

"UA TAFI TO'ELAUA LE MAUGA O SALAIA. UA LELEA AO NA I GAGA'E 'AE SOLO I TUA AO NA I GAGAIFO, AUA UA LUPEPE LE TAUMANU'ULA, E PEI O LE FETALAIGA IA TO'OA MA FITILAGIPUPULA, INA UA TAULUPE LE ASO MA LE FA'AMOEMOE UA MAFAI AI ONA FA'ATAUNU'UINA LENEI ITULAU"


Fa'afouina lenei itulau i aso uma!

UPU TOMUA
     Na filifilia e le Atua Solomona e fai ma tupu o lona nu'u ona o lona atamai ma le poto e ala mai i lona fa'atuatua ma le talitonu i le Atua soifua,ua ta'uamiotonuina ai fo'i o ia. Na fa'apea ane ai le Tupu o Solomona: "O le mata'u i le Atua o le amataga lea o le poto". Lea ua tatou maua ai nei le atamai fa'asoasoa i tu ma aga i fanua a le atunu'u. 
     Ua ou fa'aavanoaina lenei itulau eletise mo se fesoasoani i le lautele e le o maua ina ni lolomiga o fa'alupega o Samoa atoa ma upu o lauga. Ua tele ni lomiga ua fa'atauina i le tau ona o le tamaoaiga ma pisinisi lautele. Ua tele fo'i tusitusiga ua teuina ona o mea totina a tagata, o le ala lea ua le maua tele ai e tagata, e ua galala i le aganu'u. O le autu moni lena o la'u itulau...ina ia maua atili ma a'oa'oina ai le tele o tupulaga o lo'o latou fia maua ma fia puipuia le aganu'u.renewgpr.jpg

Asiasi ifo i le Fa'alapotopotoga a Samoa i Texas

SAMOA I TEXAS


View My Guestbook
Sign My Guestbook

Animated Mailbox Flag Up and Down

Fred P. Scanlan III